Home arrow ข่าวสารการพัสดุ


ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ข่าวสารการพัสดุ
11 ก.พ. 2553 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุง ซ... ตรวจสอบผล
4 ก.พ. 2553 สอบราคาจ้างทำลังใส่เครื่องนอน งบประมาณประจำปี 2553... ตรวจสอบผล
4 ก.พ. 2553 สอบราคาจ้างทำของที่ระลึก ประจำปีงบประมาณ 2553... ตรวจสอบผล
2 ก.พ. 2553 สอบราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประม... ตรวจสอบผล
28 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น... ตรวจสอบผล
28 ม.ค. 2553 สอบราคาซื้อสนามกาบัดดี้... ตรวจสอบผล
26 ม.ค. 2553 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอา... ตรวจสอบผล
20 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างทำโล่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ... ตรวจสอบผล
19 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างทำสื่อกติกากีฬา... ตรวจสอบผล
14 ม.ค. 2553 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553... ตรวจสอบผล
15 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมสถานกีฬา รายการปรั... ตรวจสอบผล
11 ม.ค. 2553 สอบราคาซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์... ตรวจสอบผล
12 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างทำสื่อโปสเตอร์กีฬา... ตรวจสอบผล
8 ม.ค. 2553 สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร... ตรวจสอบผล
11 ม.ค. 2553 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงประตูเข้า-ออก อาคาร1 สำนักงานการก... ตรวจสอบผล
1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l Next >
GALLERY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
test
สรุปข่าวกีฬาเด่น ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
VOTE / POLL
ท่านมีความพึงพอใจกับการบริการของ กกท. มากน้อยเพียงใด

1. ท่านมีความพึงพอใจกับการบริการของ กกท. มากน้อยเพียงใด
บุคคลทั่วไป พนักงาน กกท.
พอใจมาก
พอใช้
ควรปรับปรุง

ดูผลโหวต
  แบบสำรวจอื่นๆ
WEBBOARD
เพลงเชียร์ กกท.

ลิงค์สัมพันธ์
Created by 2fellows