Home


ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ข่าวประกาศ
ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553
รายละเอียด                        ด้วยกองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารความเสี่ยง กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้                          1.   ตำแหน่งที่รับสมัคร                                    

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ งานบริหารความเสี่ยง   จำนวน 1 อัตรา 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ

ไฟล์รายละเอียด ประกาศรับสมัครผชงานบริหารความเสี่ยง.doc
ข่าวเมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2553


Back  |  TOP

ข่าวอื่นๆ
GALLERY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
test
สรุปข่าวกีฬาเด่น ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
VOTE / POLL
ท่านมีความพึงพอใจกับการบริการของ กกท. มากน้อยเพียงใด

1. ท่านมีความพึงพอใจกับการบริการของ กกท. มากน้อยเพียงใด
บุคคลทั่วไป พนักงาน กกท.
พอใจมาก
พอใช้
ควรปรับปรุง

ดูผลโหวต
  แบบสำรวจอื่นๆ
WEBBOARD
เพลงเชียร์ กกท.

ลิงค์สัมพันธ์
Created by 2fellows