Home arrow หน้าแรก


ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ข่าว

งานควบคุมสารต้องห้าม ฝ่ายวิทยาศาสตณืการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2553


ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมวิชาการ เรื่องการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬา ก่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
อ่านต่อ
การสุ่มตัวอย่างปัสสาวะในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ที่ ม.ธรรมศาสตร์
อ่านต่อ
SAT TV
แนะนำ กกท.


GALLERY
WEBBOARD
Created by 2fellows