ประวัตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง

สุชาติ แจสุรภาพ
นักกีฬากรีฑา

ประวัติ

เกิด วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔
การศึกษา ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์


ผลงาน
 • เหรียญทองวิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย กรีฑาชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเยาวชน และได้รับการคัดเลือก เป็นนักกีฬาทีมชาติ พ.ศ. ๒๕๑๖
 • เหรียญทองวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตรชาย และเหรียญเงินวิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๗ ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. ๒๕๑๖
 • เหรียญทองวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตรชาย และเหรียญทองแดงวิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย กีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๗ ประเทศอิหร่าน พ.ศ. ๒๕๑๗
 • เหรียญทองวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตรชาย และเหรียญเงินวิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘
 • ๒ เหรียญทองวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตรชาย และวิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๒๐
 • ๒ เหรียญทองวิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย และวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตรชาย เอเซี่ยนซีเกมส์ ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๑
 • ๓ เหรียญทอง วิ่ง ๑๐๐ เมตร ๒๐๐ เมตร และวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประเทศอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ๒ เหรียญทอง วิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย และวิ่งผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๔
 • ชนะเลิศเหรียญทอง ๓ สมัย วิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย กรีฑาชิงแชมป์เอเซีย ๒๕๒๒, ๒๕๒๔ และ ๒๕๒๖ และ
 • ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมกรีฑาชายเอเซีย ไปแข่งกรีฑาโลก ครั้งที่ ๒

รางวัลเกียรติยศ

 • นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งเอเชียชาย พ.ศ. ๒๕๒๑
 • ได้รับเลือกจากผู้สื่อข่าวกีฬา เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทสมัครเล่นชาย ถึง ๔ สมัย คือ พ.ศ. ๒๕๒๐, ๒๕๒๑, ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๖
< Back


Visitor: 5493 Copyright © 2008 by www.sat.or.th, All rights reserved , Contact us : webmaster@sat.or.th
การกีฬาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2318-0940
Created by 2fellows