ข่าวประชาสัมพันธ์

2014-06-04

" แรงบันดาลใจแก่เด็กๆ"

อีกวันหนึ่งกับเด็กชั้นอนุบาล 2 จากโรงเรียนสยามสามไตรที่มาหาความรู้เรื่องกีฬา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557


< Back

^ top

 

Visitor: 5505 Copyright © 2008 by www.sat.or.th, All rights reserved , Contact us : webmaster@sat.or.th
การกีฬาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2318-0940
Created by 2fellows