สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระราชจริยวัตรด้านการกีฬา


Imageสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดการออกกำลังพระวรกายอยู่เสมอ เพื่อทรงเตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การออกกำลังพระวรกายที่ทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คือ การบริหารพระวรกายตามวิธีของชาวสวีเดน หรือสวีดิช เอ็กเซอร์ไซส์ (Swedish Exercise) ภายหลังเสวยพระกระยาหาร โดยทรงออกกำลังพระวรกายพร้อมๆ กับเปิดดนตรีไปด้วย

การออกกำลังพระวรกายอีกชนิดหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโปรดมาก คือ การว่ายน้ำ อันเนื่องมาแต่ครั้งเยาว์พระชันษา ทรงประทับ ณ วังเทวะเวสม์ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พระองค์เคยมีพระราชเสาวนีย์ว่าทรงหัดว่ายน้ำครั้งแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ทราบกันดีว่าหากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถลงสรงแล้วมักใช้เวลานานกว่าชั่วโมง ดังเช่นครั้งเมื่อเสด็จประพาส ณ พระราชวังไกลกังวล โปรดการสรงน้ำทะเลในตอนเย็นและทรงว่ายไปไกลโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 September 2008 )
top

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์


กลับสู่หน้าหลัก