พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[ดูทั้งหมด]


ฉลองพระองค์พระราชทาน

[ดูทั้งหมด]


เรือมด หรือ เรือใบมด
เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และประราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ “ม็อธ” [อ่านต่อ]
กลับสู่หน้าหลัก